CAST
Lady Zhao Gong Li
Jing Ke Zhang Fengyi
Ying Zheng, King of Qin Li Xuejian
Dan, Prince of Yan Sun Zhou
General Fan Yuqi Lu Xiaohe
Marquis Changxin Wang Zhiwen
Lu Buwei Chen Kaige
Queen Mother Gu Yongfei
Gao Jianli Zhao Benshan
Qin Wuyang Ding Haifeng
 
CREDITS
Directed by Chen Kaige
Produced by Han Sanping
Shirley Kao
Satoru Iseki
Screenplay by Wang Peigong
Chen Kaige
Executive Producers Chen Kaige
Tsuguhiko Kadokawa
Hiromitsu Furukawa
Production Supervisor Zeng Quanghui
Associate Producers Philip Lee
Sunmin Park
Director of Photography Zhao Fei
Production Designer Tu Juhua
Music by Zhao Jiping
Costume Designer Mo Xiaomin
Sound Recorded by Tao Jing
Line Producers Zhang Xia
Bai Yu
Edited by Zhao Xinxia
Associate Director Zhang Jinzhan
Unit Production Manager Bai Yu