Zhang Fengyi as Jing Ke and Li Xuejian as Emperor Ying Zheng
Zhang Fengyi as Jing Ke and Li Xuejian as Emperor Ying Zheng
return to the stills & clips index