CAST LIST
Vanya Solntsev Kolya Spiridonov [BIO]
Kolyan Denis Moiseenko
Sery Sasha Syrotkin
Timokha Andrei Elizarov
Bloke Vladimir Shipov
Nataha Polina Vorobjeva
Irka Olga Shuvalova
Anton Dima Zemlyanko
Madam Maria Kuznetsova [BIO]
Grisha Nikolai Reutov [BIO]
Headmaster Yuri Itskov [BIO]
Mukhin’s Mother Darya Lesnikova [BIO]
Guard Rudolf Kuld


ALSO STARRING:
Tatiana Zakharova , Irina Osnovina , Elena Malinovskaya , Andrei Dezhonov, Vladimir Kosmidailo, Anatoly Agroskin.

INMATES OF LESOGORSKY CHILDREN’S HOME (LENINGRAD):
Vladimir Kuteinikov, Sergey Zhukovich, Dmitry Konokotov, Diana Shishlyaeva, Olga Lysenkova, Vladimir Ryazantsev, Alexei Koshevoy.