Burnt by the Sun - Cast

Sony ONlineSony Pictures EntertainmentSony Pictures Movies
Sony Pictures Classics


The Cast

image

Serguei Petrovitch Kotov.............................NIKITA MIKHALKOV
Dimitri (Mitia)........................................OLEG MENCHIKOV
Maroussia.......................................INGEBORGA DAPKOUNAITE
Nadia.................................................NADIA MIKHALKOV
Philippe...............................................ANDRE OUMANSKY
Vsevolod Konstantinovitch........................VIATCHESLAV TIKHONOV
Mokhova.........................................SVETLANA KRIOUTCHKOVA
Kirik.................................................VLADIMIR ILYINE


SynopsisCastCreditsPhotos
Movie ClipsInterviewHistoryAuthor's Notes

Last modified 15-August-1995.